Datapolitik

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

GreenMobility A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

GreenMobility A/S

Landgreven 3, 4.

DK-1301 København K

CVR-nr.: 35521585

Telefon: 70778888

Mail: Hej@greenmobility.com

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På e-mail: data@greenmobility.com

På telefon: +45 23896932

Ved brev: Landgreven 3, 4. DK-1301 København K ATT: DPM

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

GreenMobility’s behandling af persondata til udlejningsformål, foretages med det hjemmelsgrundlag, at det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med Brugeren.

GreenMobility’s behandling af persondata til markedsføringsformål, foretages med det hjemmelsgrundlag, at Brugeren har givet udtrykkeligt samtykke hertil. Behandling af CPR nummer foretages endvidere med Brugerens samtykke.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Bekendtgørelsen for udlejning af motoriseret køretøj

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at vi bruger dine data til at optimerer på vores forretning og andre data controllers forretning for at kan levere en bedre service til dig.

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Demografiske data som navn og adresse som du selv har oplyst i oprettelsen

Kreditværdighed for at køre i vores biler

Kørekort til at sikre overholdelse af udlejningsloven

Position på ture taget i produktet Din Bybil

Oplysninger omkring brug af vores website, app og mails

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vulog Nice, 21, Avenue Simone Veil 06200 Nice, France

Wunder Fleet GMBH

Microsoft A/S

IT Kartellet

Franchise partnere, som er en del af GreenMobilitys netværk.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om Google Inc, Active Campaign LLC, Facebook Inc, LinkedIn inc, som er beliggende i USA       

Vi kan oplyse, at kommissionen har truffet afgørelse om at overførsel af data til disse parter er i overensstemmelse med retningslinjerne

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysninger stammer fra dine egne indtastninger, samt kreditor registreret.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Det betyder for eksempel at personoplysninger som vi behandler på grundlag af dit samtykke slettes, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Personoplysningerne vi behandler for at opfylde den aftale vi har med dig slettes, når alle punkter i aftale forholdet er løst.

For eksempel beholder vi dine personoplysninger så længe at du stadig er en aktiv kunde hos os og slettes når du ikke længere er en aktiv kunde.

Ordrehistorik slettes 3 år efter sidste køb (leje) men bogførings oplysninger gemmes i 5 år efter bogføringslovens fristelser. Oplysninger om kørehistorik minimeres til kun at inkludere start og slut punkt når der ikke længere er behov for fuld historik.

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for at beregne segmenter til brug for vores markedsføring, optimering og arbejde med data til systemer der er med til at optimerer samarbejdspartneres systemer og processor

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1 eller ved at besøge app.greenmobility.com.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på kontakt oplysningerne i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet website

12. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynets website.