Marriott Hotel

Hotspot pladserne finder du foran hovedindgangen. Pladserne er markeret med ”Reserveret til GreenMobility”-skilte. Er alle pladserne optaget, henviser vi til den offentlige vej eller Hotspottet i Nyropsgade. Du må ikke parkere på hotellets øvrige pladser.

Der er adgang til pladserne hele døgnet.