I Nordhavnen er der udelukkende privat parkering, hvilket gør, at du normalt ikke kan benytte disse P-pladser i en GreenMobility.

Vi har lavet en undtagelse fra vores almindelige P-regler, som kun gælder i de markerede 4 områder på kortet.

Her må du parkere gratis, da vi sørger for parkeringsafgiften. Udenfor de markerede områder du ser på kortet, eller på p-pladser reserveret til andre, er det forsat ikke tilladt at parkere.

Derudover kan du stadig parkere gratis på Hotspottet i Lüders P-hus på GreenMobility pladserne på 1. sal.

Nordhavnsområdet