h

Færre biler i byen uden at genere bilejere!

Mange større byer kæmper med alt for mange biler i centrum, hvilket resulterer i trafikpropper, forurening og vanskelige parkeringsforhold. Sådan er det også i København.

Nu viser undersøgelser af delebilskoncepter som GreenMobility – Din Bybil imidlertid , at borgerne i mindre grad bruger eller køber egen bil til fordel for fleksible delebilsordninger.

”Reduction of the Number of Vehicles: Question: Does the use of car-sharing services lead to a reduction in the number of privately owned vehicles in the medium term, and thus a reduction of the parking problem, and if so, to what degree? – Answer: A clear yes” – citat fra: Final Report: Evaluation Car-Sharing – City of Munich

En ny og omfattende analyse af trafikal deleøkonomi i München viser, at flere Dele- og bybiler giver færre biler i byen, mindre forurening og mindre trængsel. Analysen støttes af et stort forskningsarbejde fra fem amerikanske storbyer. ”Nu er turen kommet til København”, siger adm direktør i Green Mobility, Torben Andersen:

”Det er rigtigt godt, at det nu er fagligt underbygget, at bytrafikken kan disruptes på markedsvilkår, så byens borgere kan komme lettere og billigere fra A til B. Vi har længe argumenteret for at delebiler uden fast stamplads fortrænger almindelige biler fra byerne, men det er rart, at det nu også er dokumenteret i flere uafhængige studier”, siger Torben Andersen.

”Meget kunne tyde på at vi i fremtiden ikke ønsker at eje vores biler. Lidt ligesom mange i dag streamer musik via en musiktjeneste fremfor at købe CDén. Og at det gavner miljøet, mindsker trafikpropper og kø, er jo en behagelig bonus”, slutter Torben Andersen

Studiet fra München viser tydeligt at brugen af delebilskoncepter reducerer antallet af privatejede biler samt reducerer parkeringsproblemer. Er delebilskoncepterne herudover el-drevne – som 800 dele- og bybiler i Kbh ér (Green Mobility & DriveNow)– så reduceres endvidere forureningen ud over det antal privatejede biler som delebilerne fortrænger væk fra byen.

Rapporten fra München er bestilt af bystyret (Byrådet) for at give bedre beslutningsgrundlag for politikerne i München ifht deres fremtidige trafik- og trængselspolitik.

Sammenligning af København og München:
München og Storkøbenhavn har ca samme befolkning på 1,3 og 1,4 mio indbyggere. Befolkningstætheden er også sammenlignelig, når man i Kbh medregner Frederiksberg og Gentofte, ligesom arealet er sammenligneligt.
Begge byer har et veludviklet offentligt transportsystem (Busser, tog, metro mv)

0 Kommentar - Skriv kommentar - Vis/skjul kommentare