h

Parkeringsguiden

Vi er klar over, at det kan være en hovedpine at skulle finde og betale for parkering i København. Derfor har vi forsøgt gøre det så nemt som muligt for dig at parkere dine Bybiler. Vi tilbyder at du kan parkere gratis på alle ikke tidsbegrænsede offentlige parkeringspladser inden for Zonen eller benytte dig af vores særlige Hotspot aftaler rundt om i København. Hotspots er parkeringspladser, som du finder i udvalgte parkeringshuse og hos samarbejdspartnere. Du kan læse mere om Hotspots her på bloggen og se dem alle i app’en. Der er dog stadig enkelte forholdsregler når du skal parkere Din Bybil.

Hvor kan jeg parkere og afslutte min tur?
Når du bruger dine Bybiler er parkering inkluderet. Kort sagt kan du parkere på alle offentlige veje inden for Zonen, når blot parkeringen er lovlig og du ikke holder på en tidsbegrænset plads. Altså kan du også holde på de ikke tidsbegrænset pladser, hvor du normalt ville trække en parkeringsbillet til din egen bil. Derudover kan du parkere i en række parkeringshuse og pladser ved Hotspots.

• Når du er inden for Zonen – Bybilen fortæller dig selv om du opholder dig inden for Zonen. Du kan ligeledes se Zonen i din app.
• Når du parkerer på en offentlig parkeringspladser eller på et GreenMobility Hotspot – Du kan frit parkere dine Bybiler på Hotspots og ikke tidsbegrænsede offentlige parkeringspladser.
• At parkering i området ikke er tidsbegrænset (på offentlig vej) – Finder du en parkeringsplads uden tidsbegrænsning, kan du frit afslutte din tur og parkere din Bybil her.
• At din parkering er lovlig i henhold til gældende regler og lovgivning – Du skal naturligvis altid overholde færdselsloven i forhold til parkering når du bruger Din Bybil.

screen-shot-2016-10-03-at-09-52-38

Overholdes overstående punkter, vil du IKKE blive holdt ansvarlig, hvis Bybilen efterfølgende skulle få en parkeringsbøde. Den tager vi os af.

Hvor kan jeg IKKE kan parkere og afslutte min tur?
• På tidsbegrænsede parkeringspladser – Er den parkeringsplads du har fundet tidsbegrænset, vil det ikke være muligt at parkere og afslutte din tur.
(Vær opmærksom på at et område i Klampenborg omkring Dyrehavsbakken har tidsbegrænset parkeringsplader når Bakken har åbent. Se det præcise område i FAQ’en.)
• Parkeringshuse og kældre som ikke er GreenMobility Hotspots – Er parkeringshuset ikke at finde på kortet over Hotspots i app’en kan du ikke parkere og afslutte din tur her.
• Taxa holdepladser
• Delebilsparkeringspladser – Bybilerne har ikke delebilslicens, hvorfor du ikke kan parkere og afslutte din tur på delebilsparkeringspladserne i København. Du kan læse mere om, hvilke pladser der er tale om her.
• Handicappladser – Det er aldrig tilladt at parkere og afslutte turen på en p-plads der er allokeret til biler med handicapkort.
• Hvis du ikke overholder færdselsloven i forhold til parkering – Præcis som hvis du parkerer din egen bil skal parkeringsfærdselsloven også overholdes når du parkere dine Bybiler. Læs mere her.
• På private parkeringspladser – Disse kan du genkende ved et særligt p-skilt, med sort baggrund og hvid skrift. Find mere information her.
Vælger du at parkere Bybilen og afslutte din tur ved en af ovenstående lokationer, risikerer du at få en parkeringsbøde. Sker dette vil bøden bliver trukket på din konto og der vil blive tillagt et ekstra gebyr på 250 kr.

screen-shot-2016-10-03-at-09-55-47

Tidsbegrænset parkering og betalingspladser
Du vil opleve, at der findes to typer af tidsbegrænset parkering i Zonen.

  • Skilte der fortæller at denne plads har fx 30 min begrænset parkering – her kan du IKKE afslutte din tur.
  •  Zoner der fortæller at her er fx 2 timers parkering før betaling (Frederiksberg) – her må du godt afslutte din tur, så længe det ikke modstrider ovenstående regel. Når den tidsbegrænsede gratis parkering udløber, tager vi os af den efterfølgende betaling.
  • Det vil altså sige, at du ikke skal være nervøs for at afslutte din tur på betalingspladser så længe de ikke er tidsbegrænset.

Hotspots
Hotspots er parkeringspladser hos udvalgte samarbejdspartnere og i parkeringshuse rundt om i byen. Her er der stor sandsynlighed for at finde en Bybil og samtidigt vil det være nemt at parkere her igen. Hotspot parkeringspladser vil altid være synligt skiltet med et GreenMobility skilt. Vores udvalg af Hotspots vil løbende udvides og opdateres her på websitet og i app’en. Ved Hotspot lokationerne finder du nedenstående skilt, imens de vises ved P-ikonet i app’en.
Når du kommer til et Hotspot i Din Bybil, skal du ikke trække en billet som på almindelig vis, men bruge opkaldsfunktionen for at blive lukket ind, og det samme er gældende når du skal køre ud derfra.

screen-shot-2016-11-03-at-10-01-59

Jeg kommer til et Hotspot og alle pladserne er optaget?
Skulle det ske, at du når frem til et Hotspot og opdager, at alle skiltede GreenMobility pladser er optaget parkerer du blot på en anden plads ved lokationen – selvfølgelig uden beregning.

Parkering i Københavns Lufthavn
En Bybil er den ideelle løsning, hvis du skal et smut i lufthavnen. Derfor fungerer Københavns Lufthavn som et af dine Hotspots. Vi har sørget for at du altid kan parkere eller finde Din Bybil i parkeringshuset P7 få minutters fra Terminal 3. Starter eller afslutter du din tur i Lufthavnen opkræves du et gebyr på 29 kr.

Parkering uden for Zonen
Kører du uden for Zonen og skal parkere i en periode, vil du ikke have mulighed for at afslutte turen. Bilen er derfor stadig i din varetægt, og derfor vil parkering ske på dit ansvar og være for egen regning. Du skal derfor være opmærksom på, at minutprisen på 3,50 kr./min. er gældende indtil du parkerer og afslutter din tur inden for Zonen.

Parkering ved elbil ladestander
Inden for Zonen kan du frit parkere Din Bybil ved en ladestander eller på en elbilsplads. Hos GreenMobilty opfordrer vi dig til at tilslutte bilen til ladestanderen, så Bybilen ikke unødvendigt spærrer pladsen for andre elbilister der har behov for strøm. Det skaber god karma. Du skal dog være opmærksom på, at enkelte ladestandere er tidsbegrænset, hvorfor du desværre ikke må parkere bybilerne her.

Parkering ved Bakken
Vær opmærksom på at et bestemt område omkring Dyrehavsbakken i Klampenborg har tidsbegrænset parkering i sommerhalvåret, mens Bakken har åbent. Det betyder, at du ikke kan parkere i det markerede område, som er vist på billedet. Du er selvfølgelig velkommen til at parkere på Bakkens parkeringsplads og selv betale de 60 kr. det koster at parkere her.

0 Kommentar - Skriv kommentar - Vis/skjul kommentare