GRATIS PARKERING

Vi gør parkering nemt

Parkering i København kan være lidt af en hovedpine. Det synes vi ikke, at det skal være. Derfor har vi gjort parkering i Din Bybil så nemt som muligt.

Inden for Zonen kan du parkere gratis på alle offentlige parkeringspladser med minimum 2 timers tidsbegræning. Dog med enkelte undtagelser i yderområder af zonen, hvor det koster lidt at afslutte din tur. Disse områder ses på zonekortet. Du har også mulighed for at parkere på vores Hotspots, der er pladser reserveret specielt til Din Bybil. Her kan du som regel også altid finde en ledig bil. 

Skulle du blive i tvivl, når du skal parkere, kan du se parkeringsreglerne i alle Bybiler.

Her kan du parkere gratis

Du kan parkere på alle offentlige p-pladser med minimum 2 timers tidsbegrænsning, når du kører i Din Bybil. 

På billedet ser du, hvilke skilte du skal være opmærksom på. Du kan også se parkeringsreglerne i alle Bybiler.

Husk at tjekke p-skiven, hvis du parkerer i områder med tidsbegrænsning. Vær opmærksom på, at du ikke kan afslutte din tur på p-pladser med mindre end 2 timers tidsbegrænsning. Derudover er der få udvalgte områder i zonen, hvor det koster lidt at afslutte din tur. 

Du skal altid overholde de gældende parkerings- og færdselsregler, når du kører i Din Bybil.
Du må ikke parkere og afslutte din tur på følgende pladser: delebilspladser, private parkeringspladser, private ladestandere, handicap- og taxaplads.

 

Altid en p-plads til Din Bybil

Hotspots er p-pladser reserveret til Din Bybil. På Hotspots kan du altid komme af med din Bybil, og ofte kan du også finde en ledig Bybil. 

Du kan se mere om alle vores Hotspots i app'en, hvor de enkelte Hotspots-ikoner på kortet er klikbare, og indeholder information om de specifikke parkeringsmuligheder.

Parkering på Hotspots er gratis, det er kun hvis du starter eller afslutter en tur på Hotspottet i lufthavnen, at det koster et tillæg på 49 kr., som automatisk bliver trukket fra din konto.

SE ALLE HOTSPOTS HER

Gentofte & Herlev hospital

Vi har aftaler omkring parkering af Din Bybil ved Gentofte og Herlev hospital.

Ved disse hospitaler kan du parkere og afslutte din tur på alle pladser, dog må du ikke parkere på pladser reserveret til regionens biler, LetsGo eller udrykningskøretøjer. Vær ligeledes opmærksom på, at det koster lidt at afslutte din tur på Herlev hospital.

Parkering ved Bakken

Skal du en tur på Bakken, må du gerne parkere på deres private parkeringsplads, det er dog på egen regning. Så du skal selv betale for det, når du kører ind på pladsen. Vær opmærksom på, at et bestemt område omkring Dyrehavsbakken i Klampenborg har tidsbegrænset parkering i sommerhalvåret, mens Bakken har åbent. Det betyder, at du ikke kan parkere i det markerede område, som er vist på billedet. Du er selvfølgelig velkommen til at parkere på Bakkens parkeringsplads og selv betale de 60 kr. det koster at parkere her.