HVOR KAN DU PARKERE?

Parkeringsguide

Det er ikke alltid enkelt å finne parkering i Oslo – dessuten koster det gjerne penger. Derfor gjør vi det vi kan for at det skal være så enkelt som mulig for deg å parkere Din Bybil. Når du kjører med Din Bybil kan du parkere gratis på alle offentlige parkeringsplasser innenfor sonen som ikke er tidsbegrenset. Du kan også parkere på beboerparkering. Ulike steder i byen har vi i tillegg etablert Hotspots, hvor du kan sette fra deg bybilen. Dette er parkeringsplasser som er reservert for Din Bybil. Du finner alle Hotspots i appen og vil ofte kunne finne ledige bybiler her.

Selv om du parkerer gratis med Din Bybil må du overholde de parkeringsbestemmelsene som gjelder der du parkerer. Du kan for eksempel ikke parkere og avslutte turen din på følgende plasser: Parkeringsplasser reservert for andre delebil-løsninger, private parkeringsplasser, handikapp-plasser eller taxiholdeplasser.

Offentlige parkeringsplasser

Du kan alltid parkere på alle offentlige parkeringsplasser innenfor Sonen i Oslo, så lenge parkeringsplassene ikke har tidsbegrensning. Du kjenner igjen offentlige parkeringsplasser på de blå skiltene.

For at parkeringen skal gå smidig har vi laget en oversikt som viser hvilke plasser du kan parkere på og hvor det ikke er greit å parkere. Denne oversikten finner du også inne i alle bilene.

Oversikt over parkeringsskilt

Private parkeringsplasser

Du kan ikke parkere på private parkeringsplasser, med unntak av våre Hotspots. Du kjenner igjen private parkeringsplasser ved at de benytter sorte parkeringsskilt. Dette gjelder parkeringsplasser hvor private aktører fører kontroll med området. Du kan ikke avslutte turen din her og all parkering på private plasser underveis skjer på eget ansvar og regning. Sjekk alltid at du har parkert riktig før du forlater bilen.

Privat parkering

HOTSPOTS

Hotspots er parkeringsplasser reservert for Din Bybil. Her kan du alltid parkere Din Bybil, og ofte kan du også finne en ledig bybil. Se alle våre Hotspots i appen eller klikk nedenfor.

HOTSPOTS I OSLO

OFFENTLIG PARKERING INNENFOR SONEN

Du kan alltid parkere på alle offentlige parkeringsplasser innenfor sonen, så lenge plassene IKKE er tidsbegrenset. Dette betyr at parkeringsplassen ikke har en angitt maks-tid. 

SONEN

PRISER

Du betaler kun for den tiden du bruker Din Bybil. Det koster 5 kroner pr minutt, inkludert parkering, forsikring og strøm. Du behøver ikke lengre tenke på dekkskift eller bilvask. Det gjør vi.

Priser

Hotspots

Hotspots er parkeringsplasser reservert til Din Bybil. Våre Hotspots er sentralt plassert i ulike parkeringshus og andre sentrale parkeringsplasser i Oslo. På Hotspots kan du alltid sette fra deg Din Bybil, og ofte vil du også finne en ledig bybil her.

Parkering på våre Hotspots er gratis. Alle Hotspots er tydelig merket med blå ikoner på kartet i appen. Du finner også mer informasjon om hvert Hotspot i Oslo her.

Hotspots

Parkering av Din Bybil

En tjeneste levert av