FRIHETEN MED BIL - UTEN Å EIE

250 bybiler i Oslo

Trenger du en bil her og nå? Med 250 elbiler i bybil-sonen er det alltid en bybil nær deg.

Med Din Bybil-appen kan du se hvor alle ledige biler befinner seg. Du reserverer en elbil i inntil 30 minutter og låser den opp med appen. Du betaler kun 5 kroner for den tiden du bruker bilen, og du trenger ikke tenke på å betale for parkering, forsikring eller lading. Når du er ferdig med turen din, parkerer du på en offentlig parkeringsplass uten tidsbegrensning og bilen vil da være tilgjengelig for andre.

OPPRETT PROFIL

5 KRONER PER MINUTT

Kjør til en fast pris på 5 kroner minuttet med Bybil Go. Strøm og forsikring er inkludert.

SE SONEN

HVA MED PARKERING?

Du kan parkere på beboerparkeringer, Hotspots og offentlige parkeringsplasser uten tidsbegrensninger.

SE MER OM PARKERING

HOTSPOTS

Finn parkering enkelt på våre Hotspots, som er parkeringsplasser forbeholdt Din Bybil.

HOTSPOTS

BYBIL GO

Kjør for 5 kroner per minutt. Du trenger verken å betale for parkering, strøm eller forsikring. Du betaler bare for den tiden du bruker bybilen.

SE MER HER

BYBIL FLEX

Med Din Bybil Flex har du muligheten til å ha Din Bybil i 24 timer. Prisen endres til døgnleie når du har hatt bilen i mer enn 2 timer og 30 minutter. Bybil Flex koster 749 kroner.

SE MER HER

BYBIL PLUS

For 1.499 kroner per måned har du 250 bybiler til disposisjon i 1200 minutter per måned for å dekke dine behov. Dette tilsvarer kjøring med Din Bybil for 1,25 kroner per minutt.

SE MER HER

En tjeneste levert av